Adres do korespondencji
Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 104
00-764 Warszawa

telefon: (+48 22) 275 33 00
faks:     (+48 22) 275 33 04
e-mail:        kontakt@aptekanazdrowie.comApteki na Zdrowie należą do spółki Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, przy ul. Żniwnej 5, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 PLN

Właścicielem Apteki na Zdrowie przy ul. Sokoła 26 w Poznaniu jest spółka Bliska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dolnej 3, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000258245, NIP 521-339-04-30, kapitał zakładowy w kwocie 21.000.000 PLN, REGON 140577337